Verhuisservice

 • Verhuistips en een checklist staan ter beschikking
 • 80 verhuisberichten met foto van uw nieuwe woning ( vraag naar de voorwaarden )
 • In bruikleen krijgen van de WILONGO Makelaardij (verhuis-)aanhangwagen.
Aanhangwagen Verhuisservice

Voorwaarden van het in bruikleen krijgen van bovenstaande aanhangwagen:

 • U kunt de aanhangwagen huren tegen een vergoeding van € 35,-- per dag inclusief BTW
 • U dient een borgsom te betalen van € 150,-- ( contante betaling )
 • Na achterlaten van kopie geldig rijbewijs en ondertekenen van contract is de aanhangwagen tot uw beschikking
 • De aanhangwagen is via ons kantoor af te halen op een aangewezen plaats
 • De aanhangwagen is verzekerd tegen schade aan de aanhangwagen
 • Uw lading dient u zelf te verzekeren ( bent u uiteraard niet verplicht) maar WILONGO Makelaardij is niet aansprakelijk voor schade aan uw eigendommen op welke wijze dan ook
 • Bij grove schuld, overbelading, diefstal e.d. blijft de gebruiker aansprakelijk voor alle schade jegens WILONGO Makelaardij
 • WILONGO Makelaardij verklaart zich niet aansprakelijk voor kosten voortvloeiende uit overtreding van wettelijke bepalingen voor vervoer van goederen in de ruimste zin, noch voortvloeiende uit overtredingen inzake snelheid of andere verkeersovertredingen.